Välkommen till Falun Felden

Om Feldenkraismetoden

Att utföra Feldenkraisövningar gör vår kroppsliga medvetenhet klarare, tydligare, mer detaljerad, och förbättrar vetskapen om oss själva. Muskulära spänningar försvinner när fler delar av oss själva integreras i rörelsen. Långvariga spänningar släpper taget och vi upplever skiftet som en form av frigörelse.

Feldenkrais i grupp är olika rörelselektioner som guidas av en ledare i liggande och sittande positioner. Rörelserna utförs långsamt med stor uppmärksamhet på rörelsens kvalitet. En del lektioner är mer fysiskt utmanande än andra men även lugna lektioner kan vara mycket utmanande och ha stor inverkan på kroppens funktion. De olika lektionerna gör dig avspänd, närvarande och mjuk i hela kroppen utan större ansträngning, "Less is more".

"The Feldenkrais Method is an incredible, quick and easy tool and a must for anyone who suffers from chronic pain and tension, and loss of flexibility. Alex Shester M.D.

Om Moshe Feldenkrais

Moshe Feldenkrais

Behandlingsmetoden har sitt ursprung från grundaren Moshe Feldenkrais (1904-1984). Han växte upp under kriget, utbildade sig i fysik, matematik, elektronik och var verksam som forskare i Paris inom atomforskning.

Moshe Feldenkrais

Moshe var en av de första i Europa som fick svart bälte i Judo. En förvärvad knäskada ledde till studier inom anatomi, psykologi och fysiologi. Han utvecklade sedan en egen rörelsemetod kallad Feldenkraismetoden.

Moshe Feldenkrais

Med hans breda kunskapsområde kom han fram till att gravitationen, skelettet och nervsystemet är viktiga grundstenar för nyinlärning och förändring av rörelsemönster. Huvudsyftet med metoden är att uppnå god funktion både mentalt och fysiskt för ett lättare och mer kreativt liv.

Moshe Feldenkrais

Citat: Moshe Feldenkrais

"När vi blir medvetna om vad vi faktiskt gör och inte vad vi säger eller tänker att vi gör då är vägen till framsteg vidöppen för oss."