Välkommen till Falun Felden


Fysioterapi och frisk­vårds­behandling

med speciali­sering på funktionell rörelse

Har du ont eller känner dig stel på ett sätt som begränsar ditt vardagsliv, då kan detta vara en behandling för dig.

Behandling på bänk
  • Kroppslig smärta och stelhet
  • Träning före och efter operation
  • Kroppslig obalans efter skada
  • Stresshantering
  • Dysfunktionell andning
  • Bäckenbottenträning
  • Samtal

Jag utgår från Feldenkraismetoden vilket innebär att du blir guidad genom olika rörelser via beröring och verbala instruktioner. Rörelserna prövas och utforskas varsamt för att medvetandegöra ditt rörelsemönster. Varje behandling anpassas helt och hållet efter den enskildes behov av kroppslig förbättring.

Behandlingen handlar om att reglera och styra rörelserna via nervsystemet för att uppnå kroppslig omställning på en högre medvetande nivå. Vid behov rekommenderar jag lämpliga rörelseövningar som kan förbättra din funktion.

Individuell sjukvårdande behandling

Som leg sjukgymnast är jag skyldig att följa patientsäkerhetslagen och journalföra alla behandlingar på ett säkert sätt. Min verksamhet är registrerad på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och arbetar under deras tillsyn.

Kombinationen individuell behandling och Feldenkraisgrupp rekommenderas då det ger en snabbare behandlingseffekt.

Samtal

Vid behov erbjuder jag även samtal kombinerat med behandling av kroppsliga besvär. Kroppsliga besvär kan många gånger vara en naturlig följd vid ångest, nedstämdhet och utmattning. Jag har lång erfarenhet av samtalsterapi inom öppenvårdspsykiatrin.

Individuell Friskvård

Utan sjukvårdande insatser, med huvudsyfte att få en skön avslappnande och kroppsbalanserad behandling.

Kostnad:

2015-01-21

  • Sjukvårdande behandling, 500 kr (ej momspliktig)
  • Friskvård, 625 kr inkl. moms

Marianne Björklund

Tidbokning: