Välkommen till Falun Felden

Om Marianne Björklund

Marianne Björklund

Marianne Björklund startade företaget Falun Felden AB för att kunna erbjuda behandlingar och kurser i Feldenkrais. Marianne avled i början av 2021 efter en längre tids sjukdom. Marianne var mycket hängiven Feldenkrais, och ville att hennes inspelade lektioner (ljudfiler) fortsatt skulle finnas tillgängliga här på hemsidan: Lektioner att lyssna på

Läs mer om: Feldenkraismetoden

Skapande videofilmer

I Mariannes stora fotointresse ingick video skapande som ett sätt att levandegöra sig via intryck från Feldenkrais rörelser. Feldenkrais har en sällsynt förmåga att öppna dina möjligheter till nya, outforskade och spännande områden. Marianne fortsatte att utveckla sitt skapande men med mindre fysiskt krävande insatser. Hon tyckte alltid om att använda sina händer i sitt skapande och då har trådkonst/luffarslöjd varit ett sätt som passade henne.

Allt gott, önskade Marianne oss andra

Marianne skapade några videofilmer under de senaste åren:

Idrott och friluftsliv

Marianne på Romsdalseggen

Dessutom var Marianne alltid intresserad av idrott och friluftsliv.