Välkommen till Falun Felden

Om Falun Felden

Marianne Björklund

Jag har arbetat som fysioterapeut (sjukgymnast) i många år, har lång erfarenhet av psykosomatik och funktionell rörelse. Till vardags har jag under 25 år arbetat inom psykiatrin med samtal och rörelseövningar/behandlingar. Från och med hösten 2015 har jag ett nytt jobb 4 dagar i veckan på Bragée Rehab i Stockholm, en smärtspecialistmottagning. Det ska bli mycket spännande och utmanande efter många år inom öppenvårdspsykiatrin.

Min utbildning till Feldenkraispedagog har gett mig en unik kunskap om hur kroppen fungerar i rörelse. Jag tycker det är en fantastisk metod som får mig att stanna upp och lyssna inåt samtidigt som jag utför långsamma rörelser, de organiserar om mina vanemönster och jag känner mig både mjukare, längre och mer närvarande efteråt.

Jag startade mitt företag för att sprida metoden och hjälpa människor med min specifika kunskap som inte liknar annan behandling, möjligen Alexandertekniken. Feldenkraismetoden fokuserar på kroppsmedvetenhet och god funktion i vardagen.
På grund av att jag jobbar 4 dagar i veckan i Stockholm, från och med januari 2016, så kommer jag att dra ner på verksamheten i Falun Felden, och erbjuda en workshop någon helg istället för de veckovisa kurserna. Det kommer att gå att boka individuella behandlingar i mån av tid.
Läs mer om: Feldenkraismetoden

Marianne på Romsdalseggen

I övrigt har jag alltid varit intresserad av idrott och friluftsliv.